zo 25 mrt 2018  om 18:30
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Zang-/Themadienst
Organist: Ronald de Jong


Koor: “Volharding leidt tot het Doel” uit Scheveningen o.l.v. Arie Vooijs
 
Ze zingen de Passie Cantate “Lam Gods” van Johan Bredewout,
gebaseerd op teksten uit het Marcus evangelie.

-Orgelspel
-Welkom en afkondigingen (na binnenkomst kerkenraad)
-Stil gebed
-Aanvangslied (staande): Psalm 31: 1, 2, 12
-Votum en groet
-Gebed
-Zingen: Gezang 187: 1, 2
-Korte toelichting bij de Cantate ‘Lam Gods’
 
CANTATE LAM GODS
 
-gebed
-inzameling van de gaven
-Zingen (staande): Gezang 188
-Zegen (beantwoord door gezongen Amen)
-Orgelspel
 
 

terug