ma 25 dec 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerstdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - maandag 25 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Kerst
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Frans Rijkaart
                       Wim Goudriaan
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Marianne Hermans

Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Cantorij o.l.v. Ronald de Jong
Trompet:               Wim Wiarda
Koster:                Kobus Laban

1e Collecte:           Kerk-in-Actie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: STAPELVERLIEFD
Preek over Johannes 1: 16
 
Liederen voor de dienst
Lied 477               Komt allen tezamen
Lied 476               Nu zijt wellekome
Lies 475               Ik mag hier aan uw kribbe staan
 
Aanvangslied:          Lied 478 : 1,2
Na votum en groet:     Lied 478 : 3,4
Lofprijzing
Zingen:                Lied 468
Gebed
Zingen:                Lied 505
Kinderen zingen liederen van de musical
1e schriftlezing:      Lukas 2: 8 - 20
Zingen:                Lied 487 : 1a,2c,3a
2e schriftlezing:      Johannes 1: 1-5 + 14-18
Zingen:                Lied 479
Kinderen verhaal
Na preek:              Lied 474 : 1,4,5,6
Cantorij:              Gelobet sei der da kommt
Slotzang:              Lied 481 : 1,3
Na zegen:              Ere zij God
 

terug