zo 10 dec 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst - Heilig Avondmaal
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 10 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Tweede zondag van Advent
Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Henny Hakkenberg
                       Marja v.d. Boomgaard
                       Taco Duijf
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Jan Peter Leenman
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Martijn Olivier

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Avondmaal > Werelddiaconaat project
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst
                       in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
THEMA: EEN SPANNEND BOEK
Preek over Mattheus 1: 1
Schriftlezing:         Mattheus 1: 1 - 17
 
Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied:          Psalm 62: 1
Na votum:              Psalm 62: 4,5
Zingen:                Lichtlied: 1,2,3
Zingen voor preek:     Psalm 87: 1,3
Preek
Zingen na preek:       Lied 451: 3,4
Voorbereiding:         Lied 441: 1,3,5,7,8
Viering:               Lied 438: 1 / 4
Slotzang:              Lied 442

terug