zo 29 okt 2017  om 18:30 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. M. Treuren - Pijnacker
Zangdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Zangdienst - zondag 29 oktober - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:        Twintigste zondag na
                       Trinitatis
Liturgische kleur:     Groen

Voorganger:            ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen:           Frans Rijkaart
                       Henny Hakkenberg
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Joke v.d. Kruk

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Jan-Willem Duijzer

1e Collecte:           Schuldhulpmaatje
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
 
Orde van Dienst
Liturgie:              Een ladder uit de hemel,
                       500 jaar Hervorming
Orgelspel
Welkom
Stil Gebed
Zingen:               Lied 898 : 1k, 2a
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Zingen:               Lied 898 : 3k, 4a
Kyrie, gesproken en gezongen (Ordinarium 8,  Kyrie)
Gloria:               Lied 302 : 1k, 2a, 3k, 4a   
Gebed om de Heilige Geest
Uitlopend op:          Lied 670 : 1k, 4a, 6,k, 7a 
Schriftlezing:        Romeinen 3: 19-26 (NBV)
Zingen:                Lied : 966 : 1k, 2a, 3k, 4a
Schriftlezing:          Filippenzen 3: 2-11 (Naardense Bijbel)
Koor   'Verleih uns Frieden', Heinrich Schütz
Preek
Zingen:               Lied 654 : 1a, 2k, 3 orgelvers, 4a, 5k, 6a           
Inzameling der gaven
Dankzegging en voorbeden
Zingen:                Lied 721 : allen
Zegen
Orgelspel

terug