zo 2 jul 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Slotdienst - Gezinsdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 2 juli - 10.00 uur
Slotdienst / gezinsdienst


Kerkelijk jaar:        Derde zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:     Groen

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Monique Burger
                       Wim Goudriaan
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       René Eshuis

Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Muziekgroep Oude Kerk

Koster:                Kobus Laban

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Jeugdwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Deze morgen is er geen nevendienst,

                       de kleinste kinderen kunnen tijdens
                       de preek naar de consistorie
 

Orde van Dienst

Thema:                 LEVEND WATER
Preek over:            Johannes 4 : 14 en 7 : 38

Schriftlezing 1:       Johannes 4 : 1-14
                      
(Jezus en de Samaritaanse vrouw)
Schriftlezing 2:       Johannes 7 : 37-39
                       (
Jezus op de laatste dag van het
                          Loofhuttenfeest)

 

Aanvangslied:          Psalm 36 : 2
Na votum en groet:     Psalm 68 : 9
Na gebed:              Hemelhoog 617
(Tienduizend redenen)
Psalm van de
Gemeente Groei Groepen
Zingen:                Psalm 139 : 8
Na Schriftlezing 1:    Hemelhoog 294
(De rivier)
Na Schriftlezing 2:    Hemelhoog 16 (Als een hert)
Kindermoment
Zingen:                Hemelhoog 382
(Lees in je Bijbel)
Na preek:              Lied 313 : 1,4 (Een rijke schat)
Overstap Meike Vis
Zingen:                Lied 416
(Ga met God)
Na gebeden:            Lied 371 (Onze Vader)
Collecte
Slotlied:              Hemelhoog 473
(Gebed om zegen)

terug