zo 11 jun 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. J. Quist - Scheveningen
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 11 juni - 10.00 uur

Kerkelijk jaar:        Zondag Trinitatis
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. J. Quist - Scheveningen
Ouderlingen:           Henny Hakkenberg
                       Taco Duijf
Diakenen:              Joke van der Kruk
                       Marianne Hermans

Organist:              Ronald de Jong

Koster:                Bas Vis

1e Collecte:           Kerk-in-Actie: Zending (Colombia)
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Er is vanmorgen zowel
                       Kindernevendienst als YouthHour

 

Orde van Dienst

Preek over:            Handelingen 3 : 1-10

Schriftlezing:         Handelingen 3 : 1-16

Aanvangslied:          Lied 670 : 1,3,6
Na votum en groet:     Psalm 143 : 8,9
Kindermoment 1:        Lichtlied Lied 288
Zingen:                Psalm 119 : 12,66
Na Schriftlezing:      Psalm 146 : 1,3,4
Na preek:              Lied 675 : 1,2
Kindermoment 2:        Kinderbundel nr. 48 : 1,2,3
                      
‘Mijn Vader dank u wel,
                          dat U steeds bij me bent’

Slotzang:              Psalm 72 : 6,7

terug