zo 26 mei 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 26 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    5e zondag na Pasen, Doopdienst
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Monique Burger, Fred Jansen
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist:    Roel Wildemans
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN
Preek over Mattheus 8: 23-27

Aanvangslied:    Psalm   66:    1,2
Na Gods gelofte en groet    Psalm   66:    6,7
Onderwijzing, Doopvragen
Dooplied:    Hemelhoog 506
Na Doop toezingen:    Lied 416 : 1,2
Lichtlied:    1,2,3
Schriftlezing:    Mattheus 8 : 23-27
Voor preek:    Lied 935
Na preek:    Lied 352 : 1,2,5,6,7
Afkondiging overlijden:    Lied 913 : 2,4
Gebeden
Collecte
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 231
Slotlied:    Lied 413

terug