zo 19 mei 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 19 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    4e zondag na Pasen
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Roel Wildemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    René Eshuis, Liesbeth Keijnemans
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Stichting Present
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: HET LIED VAN DE OVERWINNING
Preek over Openbaring 19 : 1 - 10

Schriftlezing 1 : Johannes 2: 1 - 11
Schriftlezing 2 : Openbaring 19: 1 - 10

Aanvangslied:    Psalm 98 : 1,2
Na Gods gelofte en groet:    Psalm 98 : 3,4
Na gebod:    Lied 838 : 1
Lichtlied:    2,3,4
Voor preek:    Psalm 149 : 2,3,4
Na preek:    Lied 384 : 1,2,3,4,5
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 45
Slotlied:    Lied 747 : 4,5
 

terug