Project Wijkgebouw De Herberg Project Wijkgebouw De Herberg
Plannen worden werkelijkheid!
De bouwactiviteiten voor ons wijkgebouw zijn in volle gang. De realisatie van de nieuwbouw aan Oude Kerk betekent voor onze wijkgemeente een forse uitbreiding van de gebuiksmogelijkheden van ons kerkgebouw. Op de gemeenteavond van 14 november hebben de aanwezige gemeenteleden uit drie genomineerde namen "De Herberg" als naam voor de aanbouw gekozen. 

In de loop van januari zal de aannemer de meeste werkzaamheden hebben afgerond. Intussen zijn onze vrijwilligers al begonnen met de afwerking, waarna met de inrichting kan worden gestart. We hopen De Herberg eind februari 2020 in gebruik te nemen.

Klik hier om alles te lezen en te zien over de voortgang in realisatie van ons wijkgebouw De Herberg. Voor met name de inrichting van het gebouw is nog veel geld nodig, daarom worden in de komende tijd verschillende acties georganiseerd.
Giften zijn zeer welkom op:

NL40 RABO 0373 733 739 t.n.v. Prot. Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1, o.v.v.: De Herberg

terug