Project Wijkgebouw De Herberg Project Wijkgebouw De Herberg
Plannen worden werkelijkheid!
De bouwactiviteiten voor ons wijkgebouw zijn in volle gang. De realisatie van de nieuwbouw aan Oude Kerk betekent voor onze wijkgemeente een forse uitbreiding van de gebuiksmogelijkheden van ons kerkgebouw.

In de loop van januari heeft de aannemer de laatste werkzaamheden afgerond. Intussen zijn onze vrijwilligers al vergevorderd met de afwerking en inrichting van het gebouw. Op 27 maart 2020 wordt De Herberg, zoals de nieuwbouw heet, officieel in gebruik genomen. 

Klik hier om alles te lezen en te zien over de voortgang in realisatie van ons wijkgebouw De Herberg. Voor met name de inrichting van het gebouw is nog veel geld nodig, daarom worden in de komende tijd verschillende acties georganiseerd.
Giften zijn zeer welkom op:

NL40 RABO 0373 733 739 t.n.v. Prot. Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1, o.v.v.: De Herberg

terug