Project Wijkgebouw Oude Kerk Project Wijkgebouw Oude Kerk
Naam aanbouw is:
'De Herberg'
Op de gemeenteavond is duidelijk geworden dat de aanbouw verder bekend zal worden onder de naam: De Herberg. Tientallen mensen hebben de afgelopen maanden een suggestie voor een nieuwe naam gedaan. De jury heeft hieruit 3 namen genomineerd. Op de gemeenteavond hebben de aanwezigen in ruime meerderheid hun voorkeur gegeven aan De Herberg als naam voor onze aanbouw.

Plannen worden werkelijkheid!
De bouwactiviteiten voor ons wijkgebouw zijn in volle gang. De realisatie van de Nieuwbouw aan Oude Kerk betekent voor onze wijkgemeente een forse uitbreiding van de gebuiksmogelijkheden van ons kerkgebouw.

Klik hier om alles te lezen en te zien over de voortgang in realisatie van ons wijkgebouw De Herberg. Voor met name de inrichting van het gebouw is nog veel geld nodig, daarom worden in de komende tijd verschillende acties georganiseerd.
Giften zijn zeer welkom op:

NL40 RABO 0373 733 739 t.n.v. Prot. Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1, o.v.v.: De Herberg

De aannemer verwacht voor het einde van dit jaar het gebouw te kunnen opleveren. Daarna kunnen onze vrijwilligers beginnen met de afwerking en inrichting. We hopen De Herberg eind februari 2020 in gebruik te nemen.

 
terug