Welkom bij onze online kerkdienst Welkom bij onze online kerkdienst
Naar aanleiding van de door het kabinet afgekondigde lockdown, zullen in elk geval tot en met zondag 28 februari geen fysieke kerkdiensten worden gehouden. In plaats daarvan zijn alle diensten online te volgen via een livestream en via kerkomroep.nl Ook alle andere bijeenkomsten en activiteiten kunnen de komende weken enkel online doorgang vinden of moeten worden uitgesteld.

Daarmee geven we als gemeente gehoor aan het dringend beroep van het kabinet op de kerken om alle erediensten de komende weken online te vieren en zo -net als vrijwel alle onderdelen van de samenleving- een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke bestrijding van het coronavirus.

Dit was geen eenvoudige beslissing en met pijn in het hart genomen. We realiseren ons dat we hiermee heel veel moeten missen. We hopen en bidden dat we elkaar over enige tijd weer in gezondheid in ons kerkgebouw kunnen begroeten.

Wekelijks zullen er kerkdiensten verzorgd worden met beeld en geluid. Tijdens de lockdown zijn er tot voorlopig 28 februari géén kerkdiensten waarbij bezoek mogelijk is. 

Beelduitzendingen
Zolang de coronacrisis voortduurt zal de Oude Kerk zoveel mogelijk diensten uitzenden via een livestream met beeld. Klik hier om de uitzendingen terug te kijken.

Kerkomroep
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook te volgen via de kerkomroep. Meer informatie: 
lees hier verder.


Preken nalezen
Diverse preken van ds. Kees Wesdorp zijn op deze website te vinden: naar de preken

 
terug