Financiering / Geldwerving Financiering / Geldwerving
Update 16-4-2019
De aanbouw wordt gefinancierd uit eigen middelen van de wijkgemeente, externe fondsen, sponsors en niet te vergeten giften van gemeenteleden. Hoewel veel werk zal worden verricht door vrijwilligers is er voor de afwerking en inrichting van de aanbouw best nog veel geld nodig.

Wilt u een donatie doen, maak dan uw gift over naar de wijkkas van Wijkgemeente Oude Kerk op bankrekening:
NL40 RABO 0373 733 739
t.n.v. Prot. Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1
o.v.v.: Aanbouw

Opbrengsten Actie verdubbelaar

De door gemeenteleden georganiseerde acties ten behoeve van de geldwerving voor de aanbouw lopen voorspoedig.

De stoelen in de kerk zijn vervangen en de oude stoelen verkocht. Deze actie heeft € 4.465,-- opgebracht. 

Het koffieconcert van Ronald de Jong € 1.000,--, de High Tea € 200,--, de verkoop van de oude kapstokken € 75,-en de Fancy Fair € 1.030,--.

De opbrengst tot op heden van de kaarten is € 235,-- en van de omslagdoeken € 60,--. 
terug