Terugblik restauratie Toren Terugblik restauratie Toren
Op deze pagina is te zien hoe we in het jaar 2017 de restauratie van de toren hebben beleefd. Alle nieuwsberichtjes zijn hieronder nog terug te vinden. Een bijzonder project. Klik op 'lees meer' om nog een persoonlijk bericht van wijlen Joke Roelevink te lezen die zij eind 2017 schreef na afloop van het project. 
lees meer »
 
KERSTKLOKKEN KERSTKLOKKEN
Geen mooier moment dat het luiden van de Kerstklokken van de toren van de Oude Kerk. Ze eren het Christuskind dat ons Verlossing en Leven brengt. Een jaar geleden is begonnen met de restauratie van de toren. Deze maand komt, nadat het eigenlijke werk in juli succesvol is afgesloten, ook een einde aan alle activiteiten en acties om geld bij elkaar te brengen. Het tekort is dankzij heel velen tot dragelijke proporties teruggebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel veel dank! De foto is van Peter Teeuw.
 
OPBRENGST NAJAARSFAIR 2.166 EURO OPBRENGST NAJAARSFAIR 2.166 EURO
Blij kunnen we u melden dat de najaarsfair van 18 november inclusief de voorverkoop het mooie bedrag van 2.166 euro heeft opgebracht. Alles voor de restauratie van de toren! Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, door te komen en te kopen, of door de kraampjes te bemensen en achter de schermen te werken, heel erg veel dank!
 
SPULLEN INLEVEREN NAJAARSFAIR SPULLEN INLEVEREN NAJAARSFAIR
Heeft u dingen voor de verkoop in te leveren voor de najaarsfair van zaterdag 18 november? Neem, als dat nog niet is gebeurd, EERST contact op met Janni Jansen of met toren@oudekerkgemeente.nl
Dan kunnen wij zorgen voor ruimte en een goede opstelling!
U kunt op vrijdagavond 17 november uw bijdragen in de Oude Kerk brengen tussen 19.00 uur en uiterlijk 20.30 uur. Lukt dit niet, wilt u dat ook berichten zodat we een oplossing kunnen zoeken? Alvast bedankt!
 
 
NAJAARSFAIR OP 18 NOVEMBER 2017 NAJAARSFAIR OP 18 NOVEMBER 2017
De financiering van de restauratie van de toren van de Oude Kerk vertoont nog steeds een gapend gat van 30.000 euro. De opbrengst van de Najaarsfair 2017 zal daarom naar dit doel gaan. De Najaarsfair wordt op zaterdag 18 november aanstaande gehouden in de Oude Kerk. U bent van harte welkom! De kerk gaat open voor bezoekers om 10.30 uur en sluit om 16.00 uur. Gezien de ervaringen met de Lentefair zal ditmaal een groter deel van de kerk worden gebruikt dan alleen het koor. Op vriendelijk verzoek van de Stichting Winterfair hebben we de naam van onze fair gewijzigd om iedere verwarring met hun activiteiten te voorkomen.
 
UW SPULLEN VOOR DE FAIR UW SPULLEN VOOR DE FAIR
U kunt aan het welslagen van de Najaarsfair op 18 november bijdragen door mee te helpen en/of zaken voor verkoop in te leveren. In willekeurige volgorde kunnen dat zijn: boeken (romans en detectives, niet te oud), CD’s, kerstspullen, handwerken, kaarten, jam en bloemstukjes. Wij moeten dit wel VOORAF weten, om ruimte voor uw bijdrage te maken. Heeft u nog meer ideeën of juist vragen? Dat is prima. Laat het ons weten via toren@oudekerkgemeente.nl of leg het na de kerkdienst voor aan Janni Janssen of Joke Roelevink.
 
ACTIVITEITEN NAJAARSFAIR ACTIVITEITEN NAJAARSFAIR
Tijdens de najaarsfair op 18 november is een hoek ingericht waar koffie, thee, limonade en gebak kunnen gekocht en gedronken of opgepeuzeld.
Er worden verlotingen van leuke dingen gehouden, er zal klein sinterklaas-strooigoed e.d. te koop zijn en er wordt naar gestreefd het receptenboekje Oude Kerk klaar te hebben voor de verkoop. Uiteraard zijn ook weer de bekende artikelen met logo van de toren, oude leien en nog enkele spijkers te koop.
 
WINNAAR: DE DRIE HOOIBARGEN WINNAAR: DE DRIE HOOIBARGEN
De Drs. Jan van der Spekprijs 2017 is door het Historisch Genootschap Zoetermeer op 27 september 2017 toegekend aan de eigenaren van Het wapen van Zoetermeer voor hun “drie hooibargen”, een gemeentelijk monument. Gefeliciteerd met deze prijs! De hooibargen zijn vanaf de weg niet zichtbaar. Maar wie het terrein betreedt, ziet dat ze samen het nieuwe mooi geplavuisde buitenterras vormen. Helaas was volgens het Zoetermeers Dagblad restauratie niet mogelijk omdat het hout verrot was. Dus gaat het om een nieuwe constructie waarvoor wel het geraamte van het oude dak kon worden gebruikt. Of het oude hijsmechaniek, waarmee het dak tot op de juiste hoogte kon worden opgetrokken om het hooi veilig te herbergen, ook terug is, valt uit de op het web beschikbare gegevens niet af te leiden. Op foto's lijkt het wel weer aanwezig te zijn. Voor dat hijsen bestonden verschillende mechanieken. De website www.hooiberg.info biedt hierover veel interessante informatie. Foto: website Wapen van Zoetermeer.
 
TOREN GENOMINEERD VOOR VAN DER SPEKPRIJS TOREN GENOMINEERD VOOR VAN DER SPEKPRIJS
Het project restauratie toren Oude Kerk is een van drie genomineerden voor de drs. Jan van der Spekprijs. Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer kent deze prijs om de twee jaar toe voor een bijzondere inspanning om het cultureel-historisch erfgoed in Zoetermeer te behouden. De winnaar wordt op 27 september bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap in ’t Centrum. Andere nominaties zijn voor De drie Hooibargen en voor speelboerderij “het Buitenbeest”. Winnen zou natuurlijk prachtig zijn, maar de waardering die uit de nominatie spreekt is ook al heel fijn
 
DERTIG NOESTE KLIMMERS DERTIG NOESTE KLIMMERS
Op de Open Monumentendag hebben dertig klimmers gebruik gemaakt van de gelegenheid om onder deskundige begeleiding de toren op te gaan. Zij konden daar alle gerestaureerde onderdelen van nabij bewonderen en werden uiteindelijk beloond met een mooi uitzicht.
Foto Ruud Zwijnenburg.
 
ZANG EN ORGELSPEL ZANG EN ORGELSPEL
Het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer en organist Ronald de Jong mochten zich in een goede belangstelling verheugen op Open Monumentendag. Dat hadden ze ook ruimschoots verdiend! Gegevens over de vele mooie concerten in de Oude Kerk, vaak gratis, kunt u vinden op de website van Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer.
Foto Ruud Zwijnenburg.
 
LAAGHANGEND CARILLON LAAGHANGEND CARILLON
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag stond in de kerk een oefenklavier voor beiaardiers opgesteld. Machtig interessant, en heel handig, maar daar bovenin klinkt het toch een stuk mooier. Iedereen kan dat een aantal malen per uur horen in de buurt van de toren! Gegevens over beiaardbespelingen kunt u vinden op de website van Stichting Carillon Zoetermeer.
Foto Ruud Zwijnenburg.
 
FEESTVUURTJE FEESTVUURTJE
Twee taartjes met de cijfers 30 werden door wethouder Robin Paalvast van een vrolijk vlammetje voorzien. De gemeente Zoetermeer tracteerde op taart en prosecco bij het begin van de Open Monumentendag. Gina van der Vorm en andere leden van het onvolprezen cateringteam van de Oude Kerk hadden dat weer prima verzorgd. Er was ook de hele dag koffie met iets er bij.
Foto Ruud Zwijnenburg.
 
WETHOUDER PAALVAST HONKVASTE ZOETERMEERDER WETHOUDER PAALVAST HONKVASTE ZOETERMEERDER
Wethouder Robin Paalvast vertelde dat hij al vele jaren in Zoetermeer woont. De gemeente wil de relatief weinig monumenten in de nieuwe stad graag koesteren. In de kerk was een mooie fototentoonstelling te zien van de meest geliefde gebouwen.
Op de foto van Ruud Zwijnenburg de wethouder, rechts Rik Buddenberg en achter de tafel uw scribente die anders nooit de vooraanzitting begeert. Rik spreekt regelmatig plagerig over haar “spiegeltjes en kraaltjes”, maar het levert toch mooi wat op voor de restauratie! Met dank aan de kopers!
 
 
OPBRENGST OPEN MONUMENTENDAG 510 EURO OPBRENGST OPEN MONUMENTENDAG 510 EURO
De open Monumentendag werd een succes, met een gestadige stroom van bezoekers en torenbeklimmers. Zij brachten samen 510 euro in het laadje voor de restauratie van de toren. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt heel veel dank!
Meer foto’s van alle muzikale en andere gebeurtenissen volgen nog!
 
MONUMENTENDAG FEESTELIJK GEOPEND MONUMENTENDAG FEESTELIJK GEOPEND
Op zaterdagmorgen 9 september heeft wethouder Robin Paalvast de 31e Open Monumentendag in Zoetermeer geopend. Dat gebeurde na een welkomstwoord van Rik Buddenberg als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De burgerlijke gemeente zorgde er voor dat dit gezellig kon worden gevierd met een gebakje en een drankje.
 
MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: WELKOM EN OPENSTELLING MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: WELKOM EN OPENSTELLING
De Oude Kerk in Zoetermeer is op zaterdag 9 september, de Open Monumentendag, opengesteld voor bezoekers van 10.00 uur tot 16.30. Om 10.30 spreekt Rik Buddenberg, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, een welkomswoord. Daarna opent de wethouder van cultuur en erfgoed van de gemeente Zoetermeer, Robin Paalvast, de Monumentendag.
 
 
MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: PRESENTATIES MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: PRESENTATIES
De hele dag door zijn in de Oude Kerk te zien:
- een fototentoonstelling over de top 30 monumenten van Zoetermeer
- een beamerpresentatie over de geschiedenis van de Oude Kerk en de restauratie van de toren
- een interieurkaart van de Oude Kerk met uitleg over de bezienswaardigheden
 
 
MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: CARILLON MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: CARILLON
Op zaterdag 9 september wordt het carillon voor het eerst na de restauratie bespeeld:
13.00 - 14.00 door Gijsbert Kok, beiaardier van de Oude kerk en stadsbeiaardier van Den Haag
15.30 - 16.00 door Johan van Oeveren, secretaris van de Stichting Carillon Zoetermeer en musicus.
Het carillon is in 1977 en 1978 gegoten door de Koninklijke Eijsbouts in Asten, een wereldwijd vermaarde klokkengieterij. Het heeft 47 klokken.
Onderin de toren is een oefenklavier te bezichtigen.
 
MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: MUZIEK MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER: MUZIEK
Op zaterdag 9 september verzorgen het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer onder leiding van Johan van Oeveren en Ronald de Jong, de organist van de Oude Kerk, van 14.00 uur tot 15.00 uur een gevarieerd programma. Te horen zijn onder andere muziek van Bortnianski, Dubois, Schubert, Bach, Cherubini, Foster, Dvorak en eigen composities van de dirigent en de organist.
 
MONUMENTENDAG: VERKOOP TEN BATE VAN DE RESTAURATIE MONUMENTENDAG: VERKOOP TEN BATE VAN DE RESTAURATIE
De restauratie van de toren van de Oude Kerk is wel afgerond, maar er zit nog een gat in de financiering. U kunt ons uiteraard steunen met giften. Maar het is ook mogelijk in de kerk een tastbaar aandenken te kopen in de vorm van oude leien, tasjes, pennen en doosjes pepermunt met logo en kaarsen met een afbeelding van de toren. Nieuw zijn glazen potjes snoep met logo. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de restauratie.
 
MONUMENTENDAG: TORENBEKLIMMING MONUMENTENDAG: TORENBEKLIMMING
Het zal op zaterdag 9 september mogelijk zijn de toren te beklimmen. Dit zal in groepen gebeuren. Kosten per persoon € 10.- ten bate van de restauratie. De deelnemers moeten een verklaring tekenen dat zij zelf aansprakelijk zijn. Het gaat om een vaak steile, moeilijke klim. Voor kinderen onder de 10 jaar is de toren niet geschikt. Overweeg ook voor uzelf of u uw lichaam misschien zou overvragen, hoe leuk de beklimming ook is. Nadere berichten over de tijdstippen volgen nog.
 
MONUMENTENDAG ZATERDAG 9 SEPTEMBER MONUMENTENDAG ZATERDAG 9 SEPTEMBER
Op Open Monumentendag 2017 zal de afronding van de restauratie van de toren worden gevierd. De kerk is open vanaf 10.30 uur. Wethouder Robin Paalvast opent de monumentendag namens de grootste subsidiegever voor de toren, de gemeente Zoetermeer. Verder zijn er een doorlopende diapresentatie en een tentoonstelling over de restauratie, muziekuitvoeringen en een bespeling op het carillon. U kunt onder begeleiding in groepen de toren beklimmen. Vanzelfsprekend worden spullen verkocht ten bate van de restauratie. Het programma is verder nog onder voorbehoud. Nadere gegevens volgen!
Op de foto een detail van de in Antwerpen gemaakte preekstoel.
 
WEER BREED LACHEN! WEER BREED LACHEN!
De penningmeester van de Bouwcommissie Restauratie Toren, Joop Schrier, kan weer breed lachen. Zoals hij op deze foto al deed op het binnenbalkon van de toren. Want de Stichting Pelgrimshoeve uit Zoetermeer heeft meegedeeld dat zij op aanvraag van een van haar vrijwilligers een bijdrage geeft aan de restauratie. Het gaat om een gift van niet minder dan 3.000 EURO. Buitengewoon veel dank daarvoor! Gaan we met zijn allen dit prachtige voorbeeld indien mogelijk op wat bescheidener schaal volgen? Dan kunnen we het “gat” helemaal dichten.
 
INGANG TOREN WEER OPEN INGANG TOREN WEER OPEN
Na de oplevering van de toren door de aannemer, op woensdag 12 juli, zijn de bouwketen, de overgebleven materialen en de hekken weggehaald. Nu is ook de onderste verdieping van de toren, met de ingang, weer helemaal gebruiksklaar. U bent er van vanaf zondag 23 juli als vanouds van harte welkom.
 
OPEN MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG 9 SEPTEMBER
Alvast voor uw agenda: in Zoetermeer zal op 9 september de burgerlijke gemeente Zoetermeer samen met de Oude kerk een programma organiseren rond de afsluiting van de restauratie van de toren. Zodra meer bekend is over de inhoud, hoort u daar natuurlijk meer over! Zeker als trouwe volger van deze pagina, maar verder natuurlijk als u er gewoon belangstelling voor heeft, bent u  daar van harte welkom!
 
REGENTRANEN VAN VREUGDE REGENTRANEN VAN VREUGDE
Op 12 juli 2017 werd de gerestaureerde toren opgeleverd. Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGZ, ondertekende het verbaal van de oplevering, evenals Jan Roest als architect, en natuurlijk de aannemer zelf. Daarmee is een prachtig en succesvol project afgerond. Het was een natte, maar ook een heel vreugdevolle morgen. Grote dankbaarheid over het resultaat, mede behaald dankzij vele gulle gevers!
 
EEN GOUDEN TEAM EEN GOUDEN TEAM
Bij de oplevering van de toren waren alle deelnemers aan de bouwvergaderingen aanwezig. Hier poseren ze onder de toren bij de ingang van de kerk. Het gaat om vertegenwoordigers van architect Van Hoogevest, van aannemer De Bonth van Hulten, van Bouwcommissie en college van kerkrentmeesters, plus van de subsidiegevers. Ze hebben elkaar oprecht lof toegezwaaid voor een uitstekende samenwerking.
 
BOUWKETEN WEGGETAKELD BOUWKETEN WEGGETAKELD
Op 12 juli zijn de bouwketen weggetakeld. Een precisiewerkje voor de machinist van de hijskraan. Nog even en de aannemer heeft alle sporen uitgewist. Behalve natuurlijk een nieuw “standbeeld”, de toren. Uitvoerder Blom noemde het een leuke toren om te doen, omdat er zoveel verschillende werkzaamheden bij kwamen kijken. We hebben dus in alle opzichten een veelzijdige toren!
 
BAKACTIE VOORTGEZET BAKACTIE VOORTGEZET
Monique Burger meldt dat de taartenactie van haar en haar dochter Sarah tot nu toe ruim 140 euro heeft opgebracht voor de toren. Deze zomer kunnen vanwege de warmte alleen cakes, appeltaarten of muffins zonder topping worden besteld. In de tweede helft van augustus kan er niet worden besteld. Vanaf 1 oktober zijn alle soorten uit de prijslijst weer beschikbaar.

 
 
NIET ALLES TEGELIJK! NIET ALLES TEGELIJK!
Sommige geluksvogels kunnen de toren uit huis van nabij zien, dus ook ‘s nachts. Blijkbaar spiekten ze als ze wakker werden, graag even op de wijzerplaten om te zien hoe laat het was. Dat kan nog steeds niet bij gebrek aan verlichting. Daarom werden al bezorgde vragen gesteld. Maar Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Het gaat echt goed komen!
 
KLAAR VOOR GEBRUIK KLAAR VOOR GEBRUIK
Hierbij een foto van het carillon waarop valt waar te nemen dat het helemaal klaar is voor gebruik. Niet alleen voor mooie wijsjes bij de klok, maar ook voor de beiaardier.
 
DIKKE MUREN DIKKE MUREN


Op deze foto van een van de vensters kunnen we zien hoe dik de muren van de toren wel niet zijn. Niks eensteens muurtjes natuurlijk, maar het echte werk.
 
INGANG TOREN INGANG TOREN
De ingang onder de toren zal waarschijnlijk op zondag 23 juli weer open zijn voor de kerkgangers. Volgende week gaan de bouwketen en de hekken weg.
 
LAATSTE VOEGWERK LAATSTE VOEGWERK
Dammis de Geus maakte vandaag een foto van het laatste voegwerk aan de toren. Hij was als journalist bij de Oude Kerk vanwege het lunchconcert, waar Ronald de Jong op het orgel een feestelijke ouverture heeft gespeeld om dit alles te vieren.
 
STEIGERS HELEMAAL WEG STEIGERS HELEMAAL WEG
De  steigers zijn maandag van de toren gehaald. Vandaag, woensdag 5 juli, werden de laatste onderdelen afgevoerd. Dammis de Geus heeft daarvan een foto gemaakt.
 
LUIDEN EN SPELEN LUIDEN EN SPELENMaandag 3 juli zijn de luidklokken en het carillon weer in bedrijf gesteld! We kunnen de toren nu zonder steigers bewonderen. Hier staat hij in de zachte avondzon.
 
HALF WEG HALF WEGHet steigerwerk is nu half weg. Nog even ...
 
SCHITTEREND VOEGWERK SCHITTEREND VOEGWERK
Het metselwerk spreekt voor zich. Magnifiek vakwerk. We kennen de toren bijna niet meer terug. Iemand zei: hij is mooier dan hij ooit geweest is. Maar ik denk dat het er na 1642 ook wel een poosje zo uit heeft gezien! Om van latere restauraties nog maar te zwijgen. Geniet er van!
 
UW SCRIBENT UW SCRIBENT
Mij is gebleken dat niet iedereen wist of besefte dat ik als secretaris van de bouwcommissie de pagina over de toren heb gevuld. Met eigen teksten, in overleg met de commissie, en in principe met eigen foto’s. Alleen foto’s van binnenin de toren kon en mocht ik niet maken. Die zijn van de hand van anderen en dat wordt ook vermeld. U vindt mij in het gemeenteboek van de Oudekerkgemeente terug onder de naam Joke Roelevink. Van beroep ben ik historisch onderzoeker. Zodra ik weer tijd heb, hoop ik samen met Ronald Grootveld meer over de toren te gaan uitzoeken. Maar misschien maak ik ook eerst een kroniekboekje van de berichten.
 
Even die vogel zijn Even die vogel zijn
Als u of ik toch een poosje die vogel konden zijn! We zouden even neerstrijken om rond te kijken. Hoe prachtig ziet alles er toch uit na de restauratie!
 
LUIDKLOKKEN EN CARILLON LUIDKLOKKEN EN CARILLON
De ruwe montage van de luidklokken en het carillon is klaar. Maar dan moet alles nog precies worden afgesteld. De oplevering van de toren staat op dit moment op 12 juli gepland. Als alles goed gaat kan de beiaardier de zaterdag daarna zijn hart weer ophalen (en wij ook) en zullen de klokken op zondag weer luiden! De foto is van Otto van der Vorm.
 
VOEGEN VOEGEN
Otto van der Vorm heeft foto’s gemaakt van het secure werk dat voegen heet. De voegen zelf bestaan uit specie die de stenen met elkaar verbindt. Zeker in een oud gebouw moeten die voegen elastisch zijn, zodat temperatuursverschillen kunnen worden opgevangen. Vandaar dat goed is nagedacht welke soort specie moet worden gebruikt.
 
PRACHTIG STEENWERK PRACHTIG STEENWERK
Het eindresultaat van goed voegwerk mag er zijn. Hier een foto die Otto van der Vorm heeft genomen van de boogjes onder de balustrade van de toren.
 
PIETSIE VERTRAGING PIETSIE VERTRAGING
Door een geval van ziekte van een belangrijke uitvoerder is er toch nog enige vertraging opgetreden. Er moest een vervanger worden gezocht. Het vooruitzicht is nu dat het werk af komt in de week van 2-8 juli en dat de steigers de week daarna (9-15 juli) helemaal worden afgebroken.
 
FEESTJE BOUWEN FEESTJE BOUWEN
Als alles goed gaat, wordt de toren rond 21 juni prachtig gerestaureerd opgeleverd. Omdat dit vlak voor de vakanties is, zijn er plannen om het fantastische resultaat te gaan vieren op de Open Monumentendag  van 9 september. Vanzelfsprekend zal hier nog meer over worden gemeld.
 
RESTAURATIECOMMISSIE DANKBAAR RESTAURATIECOMMISSIE DANKBAAR
De restauratiecommissie heeft afgelopen dinsdag  6 juni na de laatste bouwvergadering ook zelf  voor het laatst vergaderd. Er komt nog wel een opleveringsvergadering. We kunnen terugzien op een fijne onderlinge samenwerking. Ook de vergaderingen en contacten met architect Van Hoogevest en aannemer De Bonth van Hulten zijn prima geweest. En alle medewerkers en leerlingen: het is allemaal fantastisch gegaan! Heel veel dank! De bijgaande foto is van Dammis de Geus. Hij heeft een artikel geschreven dat eind deze week in het Algemeen Dagblad zal verschijnen. Van links naar rechts: Taco Duijf, voorzitter Kerkrentmeesters Oude Kerk, Otto van der Vorm, voorzitter Bouwcommissie, en G. Blom van aannemer De Bonth Van Hulten. Uiteraard hebben nog vele anderen meegewerkt aan het succes van de restauratie, maar bij het bouwtrio lag het brandpunt!.
 
WERK BUITEN ZICHT WERK BUITEN ZICHT
Achter de steigerdoeken gaat het werk verder. De bliksemafleider is geïnstalleerd, de torenverlichting van buitenaf is klaar. De loodgieter komt deze week voor het laatst en dan is het werk aan de omloop af. De stenen zijn schoongestraald en intussen werden beslissingen genomen over het voegwerk. Dat kan dus ook verder gaan. Koninklijke Eijsbouts is bezig het carillon weer gebruiksklaar te maken. Ook moet er nog het een en ander gebeuren aan de houtconstructie.
 
STOFZUIGEN STOFZUIGEN
De electricien is bezig alle werkzaamheden in het bestek uit de voeren. Er komen op iedere verdieping van de toren stopcontacten. Dat is alleen al nodig om regelmatig te kunnen stofzuigen. Dus komt op iedere etage een stofzuiger te staan. Het weren van stof is een belangrijk onderdeel van het onderhoud.
 
DONEREN AAN DE RESTAURATIE DONEREN AAN DE RESTAURATIE
Als u wat wilt doneren voor de restauratie:
kleine bedragen zijn groots, grotere bedragen ook zeer welkom! Bankrekeningnummer
NL 52 FVLB 0635803429
ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer inz. wijk 1 onder vermelding van Toren.
 
STEEDS VERDER ONTHULD STEEDS VERDER ONTHULD
Op deze foto van afgelopen woensdag 31 mei is te zien dat de balustrade nu ook weer vrij komt. Deze week is het voegwerk verder aan de beurt.
De klok staat nog steeds op vijf over twaalf. Die leek vorige week al weer te lopen, maar dat is niet juist. De foto is juist rond dat tijdstip genomen. Even afwachten tot "de stroom er weer op" gaat!
 
DEFINITIEVE OPBRENGST FAIR DEFINITIEVE OPBRENGST FAIR
De definitieve opbrengst van de Fair van 20 mei is 3.812,31 euro, inclusief de voorverkopen van pennen, tasjes enzovoort. Daarmee is een eind gekomen aan de voorjaarscampagne voor de restauratie van de toren. Iedereen nogmaals heel erg veel dank voor enthousiasme, inzet en bereidheid tot kopen! Het is de bedoeling in november een Kerst- en winterfair te houden. Andere ideeën welkom! Schrijf naar toren@oudekerkgemeente.nl Want er is nog steeds een financieel gat ...
 
VIJF ÓVER TWAALF VIJF ÓVER TWAALF
De wijzerplaten zijn  terug en ook het uurwerk doet weer wat het moet doen. Gelukkig kan het ook voor een kerktoren opnieuw vijf óver twaalf worden, in plaats van vijf voor twaalf. Een nieuw begin.
 
STEEDS FEESTELIJKER! STEEDS FEESTELIJKER!
Het gaat er allemaal steeds feestelijker uitzien. Dit is de stand van maandag 22 mei. Nog even doorzetten en we zijn weer "bij de tijd".
 
OPBRENGST FAIR MET VOORVERKOOP: 3.700 EURO OPBRENGST FAIR MET VOORVERKOOP: 3.700 EURO
De voorlopige opbrengst van de Fair van zaterdag 20 mei 2017 inclusief voorverkoop van artikelen rond de toren is 3.700 euro. Iedereen die hieraan op enigerlei wijze heeft meegewerkt, heel hartelijk dank namens ons, Janni Janssen en Joke Roelevink, als organisatoren.
 
 
KOEPEL ONTHULD KOEPEL ONTHULD
De steigers van de toren zijn een stukje gezakt. De volledig herstelde koepel is weer zichtbaar. Over niet al te lange tijd kunnen we zelfs als vanouds klokkijken!
 
CARILLON OP OUDE STEK CARILLON OP OUDE STEKOok  het carillon is gerestaureerd en wel weer opgehangen op zijn oude stek. Onze gelukwensen aan de Stichting Carillon Zoetermeer.
 
 
FAIR ZATERDAG 20 MEI: ZEGT HET VOORT FAIR ZATERDAG 20 MEI: ZEGT HET VOORT
We hebben natuurlijk het web en Facebook, maar een Fair is oud genoeg om ook op mond- op mondreclame te mogen drijven! Dus ZEGT HET VOORT: FAIR ZATERDAG 20 MEI in de Oude Kerk, 10.30 tot 17.00 uur. Mooie handel en lekker (koffie/thee) drinken. Dat laatste was vroeger wel anders, maar het zal zó ook heel gezellig worden.
Op de foto de hanen weer als broertjes verenigd!
 
BENEFIETCONCERT:1.000 EURO BENEFIETCONCERT:1.000 EURO
De definitieve opbrengst van het Benefietconcert door Kees en Johan Wesdorp van afgelopen zaterdag is op de kop af 1.000,37 euro. Mede dankzij de verkoop van het gebak na de kerkdienst. Iedereen nogmaals heel veel dank!
De foto is van Ruud Zwijnenburg
 
BENEFIETCONCERT: 850 EURO BENEFIETCONCERT: 850 EURO
De voorlopige opbrengst van het benefietconcert van 13 mei 2017 voor de restauratie van de toren is 850 euro. Kees en Johan Wesdorp hebben voor ons sprankelend en tegelijkertijd ingetogen gespeeld. Het publiek was zeer enthousiast. Helaas was Ruth Haan plotseling, maar met goede reden, verhinderd te komen.
 
VAN PAASKAARS TOT TORENKAARS VAN PAASKAARS TOT TORENKAARS
In de Oude Kerk in het liturgisch centrum brandt tijdens de kerkdienst altijd de grote Paaskaars. Op Eerste Paasdag van ieder jaar wordt een nieuwe Paaskaars in gebruik genomen. Omdat een behoorlijk deel van de oude Paaskaars niet is opgebrand ontstond het idee om ten bate van de restauratie van de toren deze Paaskaarsen om te smelten tot ‘Torenkaarsen’. Eigenlijk is het best bijzonder om thuis een klein stukje van de Paaskaars uit de kerk te hebben staan en te laten branden. Vanaf het benefietconcert van zaterdag 13 mei zullen de Torenkaarsen te koop zijn (zolang de voorraad strekt). De prijs per kaars is, afhankelijk van het gewicht, € 4,00 of € 5,00.
 
HAAN EN KRUIS WEER TERUG HAAN EN KRUIS WEER TERUG
Op maandagmorgen 8 mei zijn het kruis en de haan van de toren weer op hun vertrouwde plek teruggekeerd. Mocht u zich zorgen maken dat een en ander niet loepzuiver recht staat: dat ligt aan de ophanging, de werking van het hout enzovoort. Het kan geen kwaad en voorheen stond de haan ook al een beetje scheef. Mag op een oud gebouw!
 
GOUDHAANTJE GOUDHAANTJE
Begin juni moet de toren er weer als een goudhaantje uitzien! In de loop van mei zullen het kruis, de wijzerplaten, het carillon en natuurlijk de haan weer worden teruggeplaatst. Daarna kan de steiger worden afgebroken en staat de toren weer in volle glorie. De begroting vertoont dan nog wel een gat. Wij blijven - en naar blijkt niet tevergeefs! - rekenen op uw meeleven, ook financieel. Op de foto Otto van der Vorm en Henk Landlust van de restauratiecommissie zijn op inspectie.
 
EINDSPURT EINDSPURT
De eindspurt is ingezet! Er zijn nog twee grote evenementen ten bate van de toren in het verschiet. Het eerste is het benefietconcert van onze dominee, Kees Wesdorp, met zijn pianolerares en zijn zoon Johan op zaterdagmiddag 13 mei. Het tweede is de Fair op zaterdag 20 mei. Voor nadere gegevens zie hieronder!
 
FAIR OP ZATERDAG 20 MEI VANAF 10.30 FAIR OP ZATERDAG 20 MEI VANAF 10.30
Op zaterdag 20 mei wordt van 10.30 – 17.00 in het koor van de Oude Kerk een Fair gehouden. De opbrengst is geheel bestemd voor de restauratie van de toren. Te koop zullen o.a. zijn velerlei prachtige handwerken, kaarten, kralenkettingen, bloemstukjes en heerlijke stroopwafels. Verder  leien en hout uit de toren en artikelen met afbeeldingen van de Oude Kerk  zoals pennen, tasjes, pepermuntjes  e.d. Er is uiteraard koffie/frisdrank met gebak. Iedereen van harte welkom!
 
UW GEBAK VOOR DE FAIR UW GEBAK VOOR DE FAIR
Het is de bedoeling dat op de Fair bij de koffie of thee ook iets lekkers te koop is. Vandaar deze oproep om voor ons taarten, cake en dergelijke te bakken met dit doel! Graag uw gebak inleveren op zaterdagmorgen 20 mei tussen 9 en 10 uur in het koor van de Oude Kerk! Wij serveren het daarna graag aan de bezoekers!
 
OM DOOR EEN RINGETJE TE HALEN OM DOOR EEN RINGETJE TE HALEN
Aan de loodbekleding van de koepel is nijver gearbeid! Ook aan het omringende plateau. Het gaat om secuur werk, dat niet op een holletje kan gebeuren, om het maar eens in onze streektaal te zeggen.
 
LOOD ROND DE KROON LOOD ROND DE KROON
Hierbij de nieuwe kroon, waarvan eerder een foto met alleen het hout is gepubliceerd. De kroon is nu voorzien van loodbekleding. In de roeven bewerkte koperen buizen om de afsluitende laag lood te ondersteunen.
 
VERSE LEIEN VERSE LEIEN
Hierbij een goede eerste glimp van de nieuwe leien.
 
27 APRIL: GELUKWENSEN ZONDER VLAGGEN 27 APRIL: GELUKWENSEN ZONDER VLAGGEN
Deze koningsdag zullen we het uiteraard zonder vlaggen uit de toren moeten stellen. Niettemin wenst de Oudekerkgemeente koning Willem Alexander een goed en gezegend nieuw levensjaar toe temidden van zijn gezin en van alle Nederlanders!
 
PANNENKOEKEN: OPBRENGST 360 EURO! PANNENKOEKEN: OPBRENGST 360 EURO!
Het pannenkoekenfestijn op 22 april in DS 57 heeft het mooie bedrag van 360 euro opgebracht! Namens de Bouwcommissie heel veel dank aan de kerkenraad. Ten eerste de dames die steeds die vermaledijde trap moesten op- en afrennen om de pannenkoeken te bestellen en af te leveren. Daarnaast de bakkers en baksters die achter de schermen heerlijke pannenkoeken hebben gebakken. En niet te vergeten de bezoekers die aan dit alles genereus hebben bijgedragen!
 
TORENBEKLIMMING TORENBEKLIMMING
Op 21 april 2017 hebben de kerkrentmeesters van het bouwbedrijf vernomen, dat de wettelijke eisen voor het betreden van een bouwsteiger niet toelaten dat er buiten werktijd gebruik van wordt gemaakt zonder dat daar extra verzekeringen voor worden afgesloten.  Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters besloten dat niet te doen. Op een later tijdstip, ongeveer in de derde week van juni krijgt u een uitnodiging om de toren te beklimmen via de binnentrappen naar de omloop. Daarvoor bestaat wel een speciale regeling die dat toelaat.

Het spijt ons dat deze mededeling zo laat komt, maar veiligheid gaat boven alles! Namens de bouwcommissie, Otto van der Vorm
 
 
EEN GENIEPIG BEESTJE EEN GENIEPIG BEESTJE
De bonte knaagkever wordt door onze buren overzee de death watch beetle (dodenwachtkever) genoemd. Zodra het piepkleine beestje zichtbaar was, wisten ze vroeger dat een houten schip door en door verrot was. En dat was toen levensgevaarlijk. Wij hadden er trouwens ook op kunnen wachten dat een deel van de toren naar beneden was gekomen.
Want dat is de valkuil. Je ziet aan de buitenkant van het aangetaste hout niets. De knaagkever houdt van vochtig eikenhout met schimmels. Onze toren was dus een feest voor hem. Deze diertjes van 6-8 millimeter maken kraamkamers in het hout en brengen er verder hun hele leven door. Natuurlijk met hout opeten. Daarmee verliest dat op den duur zijn sterkte volledig.
 
HOUTZWAM HOUTZWAM
Houtzwammen houden van vocht en een beetje kalk. Deze schimmels zijn meest zichtbaar als donkere plekken op het hout. Hierbij een voorbeeld uit de toren. De enige remedie is vocht weghouden en goed ventileren, net zoals bij de bonte knaagkever.
 
OUDE EN NIEUWE KROON OUDE EN NIEUWE KROON


De kroon bovenin de toren, waarop het kruis en de haan moeten rusten, was volledig aangetast en dus totaal onbruikbaar geworden. Met geweldig vakmanschap is een nieuwe kroon gemaakt.
 
GIFTEN VOOR DE TOREN GIFTEN VOOR DE TOREN
Een aan de bouw gelieerde instelling heeft ons - voor hen een uitzondering - verblijd met een gift van 500 euro voor de restauratie van de toren. Heel veel dank! Het is een hart onder de riem.
Ook een aantal Zoetermeerse bedrijven heeft al gereageerd op de oproep een bedrag te storten. Dat is evengoed geweldig!
Helaas zijn we er nog niet. Dus alle giften, groot en klein, blijven buitengewoon welkom!
 
LAATSTE STAND WERKZAAMHEDEN LAATSTE STAND WERKZAAMHEDEN
Op de gemeenteavond van woensdag 19 april om 20.00 uur in de Oude Kerk vertelt Otto van der Vorm over alles wat er recent op en aan de toren is vernieuwd  en veranderd. Daar heeft hij ook nieuwe foto’s bij!
Otto is de voorzitter van de Bouwcommissie Restauratie Toren. Er is weinig dat hij niet weet over de Oude Kerk als gebouw.
 
ARCHITECT VAN BRANTWIJCK ARCHITECT VAN BRANTWIJCK
De man die de houten bovenbouw van de toren heeft ontworpen, is Dirck Adriaensz. van Brantwijck. Hij maakte zowel het “concept” als het bestek. Hij woonde aan het Oosteinde in Delft in het huis Den Elger, op de hoek van de Harmenkokslaan. Hij was, net zoals zijn inmiddels overleden vader Adriaen, zowel timmerman als molenaar. De aanduiding timmerman is wat misleidend, want daar konden toen grote bedrijven onder schuil gaan. Delft had geen officiële stadsarchitect, zoals Leiden, maar het is duidelijk dat de familie bij veel stedelijke bouwwerken betrokken was. Ook in het Westland waren vader en zoon actief, onder andere bij de bouw van een nieuwe kerk in Maassluis. Komt de versierde rand in de muur u bekend voor?
 
DE MENS DIRCK VAN BRANTWIJCK DE MENS DIRCK VAN BRANTWIJCK
Dirck van Brantwijck is niet oud geworden. Hij overleed vrij kort na de oplevering van onze toren, in 1646. In dat jaar werd hij op 12 september begraven in de Delftse Nieuwe Kerk. Zijn geboortedatum is niet bekend, maar het lijkt er op dat hij toen nog geen veertig jaar was. Daarom is hij veel minder bekend gebleven dan zijn tijdgenoten Arent van ’s-Gravensande in Leiden en Pieter Noorwits in Den Haag. Dirck verzamelde schilderijen en kunst en bezat ook kunstboeken. Omdat hij vrijgezel was, vermaakte hij alles aan zijn naaste familie.
 
HIGH TEA BRENGT 270 EURO OP HIGH TEA BRENGT 270 EURO OP
De High Tea van zaterdag 8 april is met ruim veertig deelnemers een groot succes geworden. De opbrengst na aftrek van de kosten was 270 euro. De bezoekers waren er, vanwege het lekkere gebak, ook al vroeg bij. Daarna liep het vol en het was erg gezellig. Heel veel dank aan de organisatoren: Marja van den Boomgaard, Marijke Huurman en Liesbeth Keijnemans. En natuurlijk aan alle aanwezigen!
 
PEPERMUNTJES VOOR DE TOREN PEPERMUNTJES VOOR DE TOREN
Net binnengekomen: doosjes pepermuntjes. Ze doen twee euro per stuk. Verkoop geheel ten bate van de toren, na de kerkdienst, bij sommige evenementen en bij de Fair.
 
KOEPEL KOEPEL
Met schrik is bijna een maand geleden geconstateerd dat het hout van de koepel op de achtkantige bovenbouw totaal verrot was vanwege lekkages. De architect drong op vervanging aan, omdat hij schatte dat de koepel anders binnen tien jaar met kruis, haan en al naar beneden zou komen. Dat de koningsstijl, de spil waarop haan, kruis en koepels rusten, zwaar was aangetast door houtzwam, wist men wel al eerder. De koepel is inmiddels vernieuwd. Op de foto de vernieuwde koepel.
 
WERKZAAMHEDEN WERKZAAMHEDEN
De loodgieters gaan verder met alle loodbekleding en ook de leidekkers zijn hun werk begonnen. Eveneens is al een begin gemaakt met het herstel van het metselwerk. Op 6 april zijn vroeg in de morgen zware binten (steunbalken) de toren in gehesen. Alles gaat zo voorspoedig dat mogelijk al vóór Koningsdag de steiger een stukje gezakt zal zijn. Dan zijn ook haan en kruis weer terug. Op de foto de nieuwe leien.
 
CONCERT CANTATE DEO: € 250 VOOR TOREN CONCERT CANTATE DEO: € 250 VOOR TOREN
Zangers en publiek van de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo in Zoetermeer hebben bij de uitvoering van de Matthäus Passion in de Oude Kerk op 31 maart 2017 een mooi bedrag opgebracht voor de restauratie van de toren, namelijk € 250. Zij deden dit door pennen en muismatten te kopen. Heel veel dank voor dit enthousiasme!
 
KOEPELS KOEPELS


Aan de koepels van de toren moeten forse reparatiewerkzaamheden worden verricht. Soms zelfs vervanging. Na onderzoek dat nu mogelijk werd, bleek dat hard nodig te zijn. Het ziet er boven dan ook nogal kaal uit, totdat dit is gebeurd.
 
COMPLEET VERROT COMPLEET VERROT

Op deze foto van Dammis de Geus ziet u twee noeste werkers met de sterk aangetaste houten basis waarop het kruis van de toren heeft gerust. De Geus doet voor het Algemeen Dagblad verslag van de restauratie.
 
ZATERDAGMIDDAG 8 APRIL HIGH TEA ZATERDAGMIDDAG 8 APRIL HIGH TEA

Op zaterdagmiddag 8  april, van 15.00 tot 17.00 uur, organiseren Marja van den Boomgaard, Marijke Huurman en Liesbeth Keijnemans een High Tea in Dorpstraat 57, met tongstrelende lekkernijen waarvan je zonder gevaar in torenhoge sferen komt. De prijs is € 7,50 per persoon, waarvan meer dan de helft naar de restauratie gaat. GRAAG VAN TEVOREN LATEN WETEN DAT U KOMT. Vanaf zondag 2 april kunt u zich in de Oude Kerk vast inschrijven. U mag zich ook melden op toren@oudekerkgemeente.nl
 
RESTAURATIE OPLEIDINGSPROJECT RESTAURATIE OPLEIDINGSPROJECT
Oplettende kerk- en voorbijgangers zullen hebben gezien dat de toren nu ook een opleidingsproject is van de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten. Daarin werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouwnijverheid en onder andere de provincie Zuid-Holland samen. Het doel is kort en goed om jongeren speciaal op te leiden voor het restaureren van oude gebouwen. Na en naast hun school leren ze dit vak door het te doen. “Leren met je handen” heet zo’n project dan ook.
 
 
TOT NU TOE VOORSPOEDIG TOT NU TOE VOORSPOEDIG
In de derde bouwvergadering, deze week, hebben aannemer, architect en bouwcommissie mogen constateren dat het hele restauratieproces van de toren tot nu toe voorspoedig verloopt. Dat stemt tot grote dankbaarheid.
 
LOODGIETERS LOODGIETERS
De loodgieters gaan volgende week beginnen aan de bovenste bol op de toren. Dat is veel werk omdat het lood daar ingewikkeld in elkaar zit. Gehoopt wordt dat het in week 19 (7-13 mei) klaar is. Daarna kan de steiger wat zakken en een weekje later de gerestaureerde wijzerplaten weer worden teruggehangen.
 
BEKLIMMING TOREN WAT LATER BEKLIMMING TOREN WAT LATER
De beklimming van de toren zal vermoedelijk opschuiven naar de eerste volle week van mei.
 
ACTIES ACTIES
Monique Burger en Sarah de Jong zetten hun bakactie ten gunste van de restauratie van de toren voort. Voor de prijslijst en besteladressen: zie bericht hieronder.
Uw bakrecepten zijn ook nog steeds welkom. Inzenden aan toren@oudekerkgemeente.nl of na de kerkdienst afgeven aan Janni Janssen of Joke Roelevink. Dit alles voor een ten bate van de toren te verkopen receptenboekje. Voor de details zie eveneens bericht hieronder.
 
HENNEP IN DE TOREN HENNEP IN DE TOREN
Je zou het niet direct verwachten, maar in de toren is ook scheepstouw gebruikt. Dat werd onder de verhoogde onderdelen van het lood gelegd om het te verstevigen en te stutten. Dit henneptouw geleidt ook gemakkelijk warmte. In de zeventiende eeuw werden vaker constructies en materialen uit de scheepsbouw in de gewone bouw toegepast. Veel touw kwam uit de Zaanstreek.
De foto is genomen door Otto van der Vorm.
 
HOUT EN LEIEN HOUT EN LEIEN
Leien met certificaat gaan tien euro kosten, houtbrokken twintig euro. U hoort nog wanneer de daadwerkelijke verkoop begint. U kunt zich in ieder geval als gegadigde melden op toren@oudekerkgemeente.nl met naam en telefoonnummer.
 
DRAAGTAS DRAAGTAS
Aan de pennen, muismatten en bekers is nu ook een draagtas van non-woven materiaal toegevoegd. Daarop de toren en de tekst Oude Kerk Zoetermeer. Opbrengst van alles behalve de beker geheel ten bate van de restauratie.
 
 
SPIJKERS SPIJKERS
De architect heeft meegedeeld dat de oude spijkergaten in de vloerdelen weer zoveel mogelijk gevuld worden met de oude spijkers. Dat mag niet met nieuwe schroeven. Zo zijn, terecht, de moderne strenge restauratieregels. Er zullen dus zeker een aantal spijkers beschikbaar komen voor de verkoop, maar pas in een later stadium. De foto is van Otto van der Vorm.
 
 
GEBOORTE GEBOORTE
De loodgieters zijn deze week begonnen met de nieuwe loodbekleding, namelijk op de geboorte. Zelfs Otto van der Vorm had daar (in bouwtermen dan) nog nooit van gehoord. Maar dat is het gedeelte waar de leienwand overgaat in het dak van de onderste koepel. Taco Duijf vult aan dat het van oudsher gaat om een rechte lijn die overgaat in een gebogen lijn, bijvoorbeeld bij de aanzet van een gotische boog.
 
BESTEL GEBAK VOOR DE TOREN BESTEL GEBAK VOOR DE TOREN

Monique Burger en Sarah de Jong zijn nu begonnen met hun actie om allerlei heerlijkheden te bakken ten gunste van de restauratie van de toren. Denk aan taarten, cup-cakes en allerlei soorten cake. Na aftrek van de kosten van de ingrediënten is de opbrengst voor de restauratie. Voor de prijslijst en besteladressen: KLIK HIER 
 
EVEN RECHT ZETTEN EVEN RECHT ZETTEN
Nee, het gaat niet om de toren. Die hebben ze rond 1960 al recht gezet toen deze begon te verzakken na het dempen van een deel van de Delftsewallen wetering. In het Algemeen Dagblad van 18 februari......
lees meer »
 
STORM GEVAARLIJK STORM GEVAARLIJK
Foto: Roy Wolters, website Regio 15
Vanwege de voor 23 februari voorspelde storm waren extra voorzorgsmaatregelen genomen rond de .........
(Foto: Roy Wolters, website Regio 15)
lees meer »
 
VOOR OP BOUWSCHEMA VOOR OP BOUWSCHEMA
Aan de toren wordt hard gewerkt. Daarmee ligt men nu zelfs wat voor op ......
lees meer »
 
BENEFIETCONCERT 13 MEI BENEFIETCONCERT 13 MEI

Op zaterdag 13 mei is er opnieuw een benefietconcert.
Hieraan werken mee ........
lees meer »
 
BEKLIMMING VAN DE TOREN BEKLIMMING VAN DE TOREN


Zodra haan, bol en kruis terug zijn op de toren, zal een beklimming worden georganiseerd onder leiding van .......
lees meer »
 
TOCH LEIEN TE KOOP TOCH LEIEN TE KOOP

Er zijn toch nog leien ter beschikking gekomen die aardig
heel zijn gebleven. Ze zullen evenals de spijkers te koop
worden aangeboden met een certificaat dat ze van onze
toren afkomstig zijn.
 
DUUR RESTAURATIE DUUR RESTAURATIE
Omdat wat later is begonnen met de restauratie dan gepland, zal deze naar verwachting eind mei of begin juni kunnen worden afgerond.
 
NOG KALER NOG KALER

Afgelopen woensdag 14 februari is met een grote bouwkraan ook het kruis van de toren......
lees meer »
 
OPBRENGST BENEFIETCONCERT 1.5OO EURO OPBRENGST BENEFIETCONCERT 1.5OO EURO


Het benefietconcert van 18 februari heeft als eindstand een opbrengst van......
lees meer »
 
MUSICI , ORGANISATOREN EN AANWEZIGEN DANK! MUSICI , ORGANISATOREN EN AANWEZIGEN DANK!

De Bouwcommissie Restauratie Toren van de Oude Kerk wil Ronald de Jong en alle musici......
lees meer »
 
DUURZAME LEIEN DUURZAME LEIEN
Over duurzaam gesproken! De leien op de toren hebben het ruim 375 jaar uitgehouden!
 
lees meer »
 
SPIJKERS MET KOPPEN

SPIJKERS MET KOPPEN
De nagels of spijkers die zijn gebruikt voor het vastzetten van de leien op de toren, zijn handgesmeed. Dat deden gespecialiseerde spijkersmeden. De oudste spijkers, en ook deze, hebben een vierkante  schacht, die taps toe loopt. Nadat deze schacht was geslagen, werd er een losse kop aan vastgesmeed.
We gaan onderzoeken of en hoe we die zeventiende eeuwse spijkers ten bate van de restauratie kunnen verkopen.
 
ALLERLEI ACTIES ALLERLEI ACTIES

De wijkgemeente Oude Kerk is enthousiast begonnen met acties voor de restauratie van de toren! Van alle kanten worden weer nieuwe ideeën aangedragen die nog in ontwikkeling zijn.
 

lees meer »
 
PENNEN, MOKKEN, MUISMATTEN

PENNEN, MOKKEN, MUISMATTEN
Ten behoeve van de restauratie worden balpennen verkocht. Ze kosten 1 euro per stuk. Ook zijn er mokken en muismatten met foto’s, uniek dus. De verkoop vindt om te beginnen plaats na kerkdiensten op de zondagmorgen (busje voor de pennen, intekenlijsten voor mok en mat). Later zullen meer mogelijkheden worden opengesteld. U kunt wel vast informeren via toren@oudekerkgemeente.nl  als u belangstelling heeft.
 
HAAN GEVLOGEN? HAAN GEVLOGEN?Deze week is de haan van de toren gehaald. In plaats van te zijn gevlogen is hij netjes opgeslagen in afwachting van de restauratie
 
BOEKJE MET VERZAMELDE RECEPTEN BOEKJE MET VERZAMELDE RECEPTEN


Het is een idee van Janni Janssen om een boekje met recepten samen te stellen en dat te verkopen ten bate......

 
lees meer »
 
RESTAURATIE TOREN OUDE KERK VAN START! RESTAURATIE TOREN OUDE KERK VAN START!
De restauratie van de toren van de Oude Kerk in Zoetermeer begint officieel op 23 december 2016, in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Naar verwachting zal het werk eind april 2017 kunnen worden opgeleverd.

De toren van de Oude Kerk heeft veel schade opgelopen van......
lees meer »
 
WAAROM HEEFT DE TOREN EEN HOUTEN ONDERBOUW? WAAROM HEEFT DE TOREN EEN HOUTEN ONDERBOUW?
Het gebruik van hout voor het "bekronen" van een toren is al aan het einde van de......
lees meer »
 
WAAROM TWEE LAGEN IN DE BOVENBOUW? WAAROM TWEE LAGEN IN DE BOVENBOUW?
In de zestiende eeuw werd het mogelijk en gebruikelijk grote wijzerplaten aan een toren vast te maken. De uurwerken waren toen......
lees meer »