Diaconale Hulpdienst Diaconale Hulpdienst

Sinds september 2005 is er een Diaconale Hulpdienst van Wijkgemeente Oude Kerk Zoetermeer. Reeds lange tijd was er behoefte aan het opzetten van een hulpdienst. Het is immers één van de opdrachten van de diaconie, omzien naar je naaste. Iets betekenen voor je medemens, je naaste, die daaraan behoefte heeft, is eigenlijk een opdracht voor ons allemaal. De verantwoordelijkheid voor deze Diaconale Hulpdienst is in handen van de Diaconie. De uitvoer van de hulpverlening is dan ook in handen van gemeenteleden die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. De doelgroep is de leden van de Wijkgemeente Oude Kerk Zoetermeer.

Het doel is mensen in een noodsituatie tijdelijk hulp bieden, dit kan ook zijn het tijdelijk ontlasten van de mantelzorg. Op dit moment kan de volgende hulpverlening worden geboden:

  • tijdelijk hulp bij ziekte
  • boodschappen doen bij ziekte
  • vervoer naar ziekenhuis of arts in bijzondere omstandigheden
  • een klusje in huis als andere hulp ontbreekt
  • in noodsituatie kinderen thuis opvangen en/of oppassen
  • af en toe wandelen met iemand met een beperking ter ontlasting van de mantelzorger.

De coördinator is Diaconale Hulpdienst is:
mevrouw Joke van der Kruk
Telefoon: 079 - 341 07 72, of
email: hulpdienst@oudekerkgemeente.nl.

Natuurlijk kunt u uw hulpvraag ook doorgeven aan een ouderling of diaken van onze wijkgemeente.

 

terug