Kring Bijbelkennis voor gemeenteleden Kring Bijbelkennis voor gemeenteleden

Een aantal (jonge) gemeenteleden heeft te kennen gegeven te willen groeien in Bijbelkennis. Voor hen komt er een cursus, waarin getracht wordt een overzicht te krijgen van de opbouw van de Bijbel en de belangrijkste lijnen in de boodschap van de Bijbel. 1. De eerste avond gaat over het ontstaan van de Bijbel, menselijke boeken door God gegeven, en de opbouw van de Testamenten. 2. De Thora. 3. De historische boeken. 4. De Psalmen. 5. De profeten. 6. De evangeliën en de Handelingen. 7. De brieven van Paulus. 8. De katholieke brieven en de Openbaring. Deze kring is een voortzetting van de Kring Jonge Gemeenteleden, maar deze staat open voor een ieder, die in korte tijd meer van de Bijbel wil weten.

Voor informatie en/of vragen over deze kring, mail naar ds. Kees Wesdorp: 

terug