ma 30 oktober 2017

Leerhuis - Bevrijding en reformatie

Locatie: 
 Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Tijdstip: 
 20:00

De Leerhuisavonden van het activiteitenseizoen 2017-2018 zijn op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en april. Op deze avonden wordt verdieping gegeven van wat we in de Bijbel lezen, parallel aan de Bijbelboeken die op de Bijbelleeskring gelezen worden.

2. Bevrijding en reformatie (ma 30-10-2017):
Het thema van het boek Exodus is bevrijding. Het probleem van het boek Exodus is de historische setting: in de oude Egyptische literatuur is het Exodusverhaal niet terug te vinden. Wie was de farao? Want welke farao wanneer de macht had, dat is precies na te gaan, maar niet welke farao Mozes als prins van Egypte in zijn paleis had. Is het belangrijk om historische aanknopingspunten te vinden/hebben voor het verhaal van de bevrijding van Gods volk? Of houdt de bevrijding meer in dan historie? Exodus verhaalt namelijk ook over een ingrijpende reformatie: een algemeen geloof in de God van der vaderen wordt omgevormd tot een godsdienst van persoonlijk geloof.

Inleider: ds. Kees Wesdorp.
Voor informatie en of vragen over het Leerhuis: tel. 079-3163454,

terug