ma 24 april 2017

Leerhuis - God in een vroeg-christelijke preek

Locatie: 
 Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Tijdstip: 
 20:00

 
7.  God in een vroeg-christelijke preek
God is onzichtbaar en onzegbaar. Wat kunnen wij van God weten? De kerkvader Augustinus ziet zich voor een heel ander probleem dan wij tot nu toe behandeld hebben. In een prachtige preek zegt hij dingen over God, die misschien in ons geloofsleven buiten beeld staan maar waardoor toch onze eerbied gebouwd wordt.

Inleider: ds. Kees Wesdorp.
Voor informatie en of vragen over het Leerhuis: tel. 079-3163454,

terug