wo 10 oktober 2018

Bijbelkring "DriePalen"

Locatie: 
 Wijkgebouw, Dorpsstraat 57
Tijdstip: 
 10:00

OP DE KOFFIE MET DE BIJBEL
Eens in de wintermaand op woensdagochtend zijn er twee kringen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. De ene kring heet “Bijbelkring Dorp” en de andere kring “Bijbelkring Driemanspolder-Palenstein”, kortweg “DriePalen”. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden.
Het komende seizoen gaan we verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, we lezen vanaf hoofdstuk 7. Van deze Bijbelbrief zeggen we: als je de Romeinenbrief een beetje begrijpt, begrijp je de hele Bijbel. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dat is helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten. Weet u welkom!
 

terug