za 8 september 2018

Open Monumentendag 2018 in de Oude Kerk

Locatie: 
 Oude Kerk - Dorpsstraat 59 - Zoetermeer
Tijdstip: 
 10:00 ur  - 17:00 uur

Dit jaar is het thema ‘In Europa’.
Dit thema krijgt wat de Oude Kerk betreft o.a. gestalte door de Italiaanse architect Guidici die het ontwerp maakte van het kerkgebouw en Franciscus van Ursel uit Antwerpen die de kansel en het doophek heeft vervaardigd.

Tijdens Open Monumentendag zijn in Zoetermeer verschillende gebouwen open, waaronder de kerken Oude Kerk, Nicolaaskerk, Adventskerk, Pelgrimskerk en ’t Nieuwe Huys (= nieuwe onderkomen Historisch Genootschap Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132). KLIK HIER voor het volledige overzicht alle opengestelde gebouwen in Zoetermeer.

Enkele details over Open Monumentendag in de Oude Kerk:

 • Doorlopende beamerpresentatie Oude Kerk van verleden naar heden
 • Interieurkaart met bezienswaardigheden in Oude Kerk
 • Informatiepunt over de plannen voor de Aanbouw Oude Kerk
 • Informatiepunt Evangelisatiecommissie met folders en literatuur
 • Informatiepunt Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer
 • Torenbeklimmingen ten bate van de Aanbouw Oude Kerk €10,00 p.p.
  (11.00, 13.00 en evt. 15.00 uur, max. 10 personen per groep)
 • Rondleidingen (bij voldoende belangstelling)
  Uitleg m.b.t.: Kerkinterieur’ en ‘Wat gebeurt er in de Oude Kerk’
 • Muzikale intermezzo’s (orgel en piano)
 • Carillonbespelingen (12.00-13.00 uur en 14.00-15.00 uur)
 

terug