Acties geldwerving Acties geldwerving

De door gemeenteleden georganiseerde acties ten behoeve van de geldwerving voor de aanbouw lopen voorspoedig.

De stoelen in de kerk zijn vervangen en de oude stoelen verkocht. Deze actie heeft € 4.465,-- opgebracht. 

Het koffieconcert van Ronald de Jong € 1.000,--, 
de High Tea € 200,--, de verkoop van de oude kapstokken € 75,-- en de Fancy Fair € 890,--.

De opbrengst tot op heden van de kaarten is          € 235,-- en van de omslagdoeken € 60,--. 

terug