Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018
Op 20 januari start de Actie kerkbalans 2018, dit jaar met als motto: “Geef voor je kerk”.

Zoals u weet krijgt de kerk geen subsidie. We zijn voor de financiën daarom afhankelijk van de steun van onze gemeenteleden. Met uw financiële bijdragen kunnen we ook dit jaar de wekelijkse erediensten vieren, jeugdwerk organiseren voor een groeiend aantal jongeren, het kerkgebouw in stand houden en een fulltime predikant onderhouden.

De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de “Actie Kerkbalans”. Ook dit jaar doen wij weer een dringend beroep op u om onze Oude Kerk financieel ruimhartig te ondersteunen via deze actie.

Vanaf maandag 22 januari zullen onze vrijwilligers bij u aanbellen om de benodigde formulieren af te geven. In de loop van de volgende week halen ze de ingevulde formulieren graag weer bij u op.

Helpt u mee om de Oude Kerk financieel gezond te houden? Bij voorbaat dank!

Namens de kerkrentmeesters, Fred Jansen
Vragen? Mail via:
 
terug