zo 25 mrt 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 25 maart - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Palmzondag/6e zondag 40d
                       Belijdenisdienst
Liturgische kleur:     Rood
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Wim Goudriaan
                       Monique Burger
Diakenen:              Jan Peter Leenman
                       Marianne Hermans
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Bas Vis     
1e Collecte:           40d.coll tbv gezinnen in Oeganda
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk in Wijkgebouw Dorpsstraat 57


Orde van Dienst
Belijdenis van Rozemarijn Burger en Rianne Goudriaan
THEMA: DE GOEDE BELIJDENIS
Preek over 1 Timotheus 6:13
Aanvangslied:          Psalm 105 : 1,3
Na votum:              Psalm 145 : 2
Ap. vm.                Lied 657 : 1,4
Formulier              Lied 794 : 1, Psalm 121 : 3
Vóór belijdenis        Hemelhoog 473
Na belijdenis          Lied 340b
Zingen:                Lichtlied 1,2,3,4
Schriftlezing 1:       Lukas 22:66-71 + 23:1-4
Zingen:                Lied 587 : 2
Schriftlezing 2:       Johannes 18:33-38
Zingen:                Lied 587 : 3
Schriftlezing 3:       Timotheus 6:10-16
Zingen:                Lied 587 : 7
Preek
Zingen na preek:       Lied 412 : 1,2
Afkondiging overlijden: Lied 576b : 6
Kinderen terug:        Hemelhoog 163
Slotzang:              Lied 913 : 1,2

terug