zo 18 mrt 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Gezinsdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 18 maart - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        5e zondag 40 dagentijd
                       Gezinsdienst èn bidstond voor gewas en arbeid
Liturgische kleur:     Paars
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Wim Goudriaan
                       Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:              Marianne Hermans
                       Anneke Kroeders
Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Muziekgroep Oude Kerk
Koster:                Martijn Olivier
1e Collecte:           40d.coll kinderen in de knel India
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Er is geen Kindernevendienst,
                       de kleinste kinderen kunnen
                       tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
THEMA: IK KEN JOU WEL
Overdenking over Lukas 22:61
 
Aanvangslied:          Psalm 43:    1,3
Gods gelofte en groet
Zingen:                Lied 562:    1,3
Kaars uit
Gebed
Zingen:                Hhoog 181: Hij kwam bij ons
Gebod
Zingen:                Hhoog   51: Adem om van U te zingen
Schriftlezing 1:       Lukas 22: 54-62
Kindermoment
Zingen:                AWN (Er kraait geen haan)
Overdenking
Zingen:                Hhoog 299: ‘k Heb Jezus nodig
Schriftlezing 2:       Johannes 21: 15-17
Zingen:                Hhoog 707: Met open armen
Gebeden
Collecte
Slotzang:              Lied 561:    1,4,5

terug