zo 28 jan 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 28 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Vierde zondag na Epifanie
Liturgische kleur:     Groen

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Wim Goudriaan
                       Frans Rijkaart
Diakenen:              Jan Peter Leenman
                       Anneke Kroeders

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Martijn Olivier

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Catechese en Educatie
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er KidsHour in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: LIEFDE EN OORDEEL
Preek over Johannes 3:16-18
 
Aanvangslied:          Psalm 33 : 1
Na votum en groet:     Psalm 33 : 2,8
Schriftlezing:         Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 21
Zingen:                Lied 195
Voor preek:            Psalm 118 : 1,10
Na preek:              Lied 838 : 1,4
Gez. Geloofsbelijd.:   Lied 340b
Afk. overlijden:       Lied 797 : 1,8
Slotzang:   Lied 903 : 1

terug