zo 21 jan 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 21 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Derde zondag van Epifanie
Liturgische kleur:     Groen

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Monique Burger
                       Taco Duijf
Diakenen:              René Eshuis
                       Marianne Hermans

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Bas Vis

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Leerstoelenfonds Confessionele vereniging
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: OPGERUIMD STAAT NETJES
Preek over Johannes 2:13-22
 
Aanvangslied:          Psalm 65 : 1
Na votum en groet:     Psalm 65 : 2
Verootmoediging:       Lied 215 : 1
Genadeverkondiging:    Lied 215 : 2,4
Apost. vermaning:      Lied 215 : 5,6,7
                       Koloss.3:1-17
Lichtlied:             2,3,4
Schriftlezing 1:       Johannes 2: 13-22
Zingen:                Psalm 84 : 1,5
Schriftlezing 2:       1 Korinthe 3: 9b-17
Voor preek:            Psalm 84 : 3,6
Na preek:              Lied 971
Kindermoment:          Bundel 33
Slotzang:              Lied 426 (Nederlands)

terug