zo 7 jan 2018  om 10:00
Voorganger: ds. R.H.M. de Jonge
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 7 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Epifanie
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Ouderlingen:           Christiaan Verschoor
                       Henny Hakkenberg
Diakenen:              Marianne Hermans
                       Jan Peter Leenman

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Martin Piller

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Na mededelingen:       Psalm 31 : 1,2
Na votum en groet:     Psalm 31 : 3
Kindermoment 1:        Lichtlied : 1,3,4
Na de wet:             Psalm 56 : 3,4
Schriftlezing:         Mattheüs 4 : 1 – 11
Zingen:                Gezang 538 : 2,4
Na preek:              Gezang 654 : 1,3,4
Afkondig. overlijden:  Lied 727: 1,2,4,10
Kindermoment 2:        Kinderlied 12
Slotzang:              Psalm 91 : 3,5
 

terug