ma 1 jan 2018  om 10:30
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst Nieuwjaarsdag
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Nieuwjaarsmorgen - maandag 1 januari - 10.30 uur
Kerkelijk jaar:        Nieuwjaar
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Wim Goudriaan
                       Fred Jansen
Diakenen:              Joke v.d. Kruk

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Jan Peter Leenman

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

 
Orde van Dienst
Thema: DE VOLGENDE DAG
Overdenking over Johannes 1: 35 - 39
 
Schriftlezing: Johannes 35-39
 
Aanvangslied:          Psalm 107 : 1
Na Gods gelofte:       Psalm 107 : 4
Voor preek:            Lied 837 : 1,4
Na preek:              Lied 575 : 1,6
Slotzang:              Lied 904 : 1,3
 

terug