zo 24 dec 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 24 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Vierde zondag van Advent
Liturgische kleur:     Paars

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Taco Duijf
                       Henny Hakkenberg
Diakenen:              Jan Peter Leenman
                       RenĂ© Eshuis

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Hans de Bruin

1e Collecte:           Voedselbank
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk
                      in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: IN DE TIJD GEKOMEN
Preek over Lukas 2: 1 en 7
 
Aanvangslied:          Psalm 27 : 1
Na votum en groet:     Psalm 24 : 5
Zingen:                Lichtlied 1,2,3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebodslezing
Zingen:                Lied 466 : 3,7
1e schriftlezing:      Prediker 3: 1 - 8
Zingen:                Lied 452 : 1,2
2e schriftlezing:      Lukas 2: 1 - 7
Voor preek:            Lied 498 : 1,2
Na preek:              Lied 433
Slotzang:              Lied 444
Zegen
 

terug