zo 31 dec 2017  om 19:30 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Oudejaarsavond - zondag 31 december - 19.30 uur
Kerkelijk jaar:        Oudejaarsavond
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Marja v.d. Boomgaard
                       Jan-Kees Vos
Diakenen:              Joke v.d. Kruk

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Hans de Bruin

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

 
Orde van Dienst
Thema: U BEHOUDT MIJ
Preek over Psalm 138: 7a
 
Schriftlezing 1: Psalm 138
Schriftlezing 2: Efeze 3: 14 - 20
 
Aanvangslied:          Psalm 90 : 1,8
Na Gods gelofte        Lied 909 : 1,2
Na Schriftlezing       Lied 195
Voor preek             Psalm 138 : 1,2
Na preek               Psalm 138 : 3,4
Gez. Geloofsbel.:      Lied 340b
Slotzang               Lied 90a : 1,2,6
 

terug