zo 24 dec 2017  om 22:30 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerstnachtdienst
Organist: Ronald de Jong

Kerstnacht - zondag 24 december - 22.30 uur
Kerkelijk jaar:        Vierde zondag van Advent
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Monique Burger
                       Christiaan Verschoor
Diakenen:              Joke v.d. Kruk
                       Anneke Kroeders

Organist:              Ronald de Jong
Trompet:               Wim Wiarda
Koster:                Peter / Martin

1e Collecte:           Voedselbank
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

 
Orde van Dienst
Thema: GOD MET ONS
Preek over Mattheus 1: 23
 
Liederen voor de dienst
Lied 481        Hoor de engelen zingen de eer
Lied 498        Betlehem, o uitverkoren stad
Lied 487        Eer zij God in onze dagen
 
Aanvangslied:          Lied 477 : 1,3,4,5
Na votum en groet:     Lied 478 : 1,4
1e schriftlezing:      Johannes 1: 1-5
Zingen:                Lied 488
2e schriftlezing:      Mattheus 1: 18-25
Voor preek:            Lied 483
Na preek:              Lied 486 : 1,4
Slotzang:              Lied 503 : 1,2
Na zegen:              Ere zij God
 

terug