zo 10 dec 2017  om 18:30 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst - H.A./dankzegging
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Avonddienst - zondag 10 december - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:        Tweede zondag van Advent
                       Voortzetting en dankzegging
                       Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Fred Jansen
                       Wim Goudriaan
Diakenen:              Joke v.d. Kruk
                       René Eshuis
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Jan-Willem Duijzer

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Avondmaal > Werelddiaconaat project
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           Er is geen kinderoppas of nevendienst

Orde van Dienst
THEMA: IMMANUËL
Preek over Mattheus 1: 23
Schriftlezing: Mattheus 1: 18 - 25
 
Aanvangslied:          Psalm 24: 4
Na votum               Psalm 24: 3,5
Gezongen Geloofsbelijdenis:
                       Lied 340b
Voorbede:              Lied 433
Voor preek:            Lied 489: 1
Na preek:              Lied 512: 1,2,6
Slotzang:              Psalm 73: 9

terug