zo 3 dec 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst
Doopdienst - zondag 3 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Eerste zondag van Advent
                       Doopdienst waarin
                        - Xem Dong Cheng Vellekoop
                        - Olivier Gerrit Louis Vellekoop
                        - Wiesje Mariah Haijes
                        - Natanaël Laban
                       gedoopt worden
Liturgische kleur:     Wit

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Christiaan Verschoor
                       Fred Jansen
Diakenen:              Jan Peter Leenman

Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Cantorij Oude Kerk
Koster:                Bart Burger

1e Collecte:           St. De Goede Samaritaan
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst en YouthHour
                      in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
THEMA: HIJ IS DICHTBIJ!
Preek over Mattheus 3:2
 
Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied:          Psalm 118: 1,10
Eerste adventskaars
Zingen:                Lied 885
Kinderen naar binnen:  Psalm 105: 1,3
Zingen:                Lied 886: 1
Doop
Zingen:                Lied 363
Kinderen gaan terug:   Lied 835: 1,4
                       Lichtlied: 1,2,3
Schriftlezing 1:       Jesaja 63:15 - 64:4
Zingen:                Lied 437: 1c,2a,3c,4a,5c,6a
Schriftlezing 2:       Mattheus 3:1-12
Zingen:                Lied 456b:    1c,2a,3c,4a,5c,6a,7c,8a
Preek
Zingen:                Lied 435: 1c,2a,3c,4a
Slotzang:              Lied 430: 1,4
 

terug